Representanter för folkhögskolornas organisationer i Norge och Danmark kom till Kista folkhögskola för att få veta mer om skolan och hur skolan arbetar med allmän kurs.

– Skolans rektor Mariam Osman Sherifay hälsade de nordiska gästerna och representanten från Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, välkomna. Hon berättade kort om skolans historia, om vad det innebär att skolan har muslimsk profil och om ITL, den särskilda kursen i islamisk teologi och ledarskap.

 – Det är en utbildning som vi genomför i samarbete med ett lärosäte i Malaysia. Kursen innehåller utöver islamiska studier även samhällskunskap. Det är viktigt att förmedla hur samhället fungerar här i Sverige, sade Mariam Osman Sherifay.

I Norge och Danmark fungerar folkhögskolorna lite annorlunda än i Sverige. Alla skolor har internat och där finns enbart särskilda kurser. I Sverige däremot växer antalet deltagare i allmän kurs, särskilt i de nya folkhögskolorna i storstäderna. Därför kom den nordiska delegationen till Kista för att få veta närmare hur undervisningen på allmän kurs fungerar.

 – Vi ger en utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning, sade Annelie Coleman, ansvarig för allmän kurs på gymnasienivå på Kista folkhögskola. Vi ger verktygen till dem som vill läsa vidare på högskolenivå.

Men undervisningen på en folkhögskola skiljer sig från den ordinarie gymnasieskolan.

 – Vi är friare som lärare och bestämmer själva hur vi lägger upp undervisningen. Vi undervisar i “tema-paket”, i flera ämnen samtidigt. Men vi är mycket noga med att ha en röd tråd i undervisningen.

Biträdande rektor Åke Larsson sade att procentuellt kommer lika många studerande från folkhögskolan in på högskolan, som elever från den vanliga gymnasieskolan.

 – Vi har inga poäng och inga kurser, men vi har ett omfattningskrav. På folkhögskolan uppnår deltagarna behörighet och de får ett omdöme. Sedan söker de till högre studier i en särskild kvot.

De nordiska gästerna träffade också Kista folkhögskolas grundare Abdulkader Habib och Mustafa Ahmed, ansvarig för Kista träff.