UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Vårdbiträde

Vill du arbeta socialt och hjälpa andra? Då kan du utbilda dig till vårdbiträde.  Vi vänder oss till dig med svenska som andraspråk.

Utbildningen leder till jobb inom vård och omsorg, med vardagar fulla av möten med människor, där du kan hjälpa andra, sprida glädje och energi till dem som både behöver och uppskattar det.

En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, det innebär att du praktiserar inom hemtjänst och/eller äldreomsorg under en viss period. Du läser vårdämnen samtidigt som du läser svenska som andraspråk på grundnivå.

Kursinnehåll:

Anatomi och fysiologi 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Gerontologi och geriatrik

Hälso- och sjukvård 1

Omvårdnad 1

Psykiatri 1

Psykologi 1

Social omsorg 1

Svenska som andraspråk grundnivå

Antagningsvillkor: Lägst godkänt betyg i SFI-D nivå eller motsvarande kunskaper. Bifoga personbevis och betygskopior

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Kurstyp: Särskild kurs- Yrkesutbildning

Studietakt: 100 % heltid

Kurstid: 1 år (2 terminer)

Kursstart: 15 augusti 2022

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå A1

Efter avslutad kurs: Kan du arbeta som vårdbiträde inom äldreomsorg, hemtjänst eller annan vårdgivande verksamhet.

Kursansvarig: Gennet Yemane

Kontakt: ansokan@kistafolkhogskola.se

Ansökan stängd