UTBILDNINGAR
OCH KURSER

En utbildning för dig som vill bli behörig undersköterska. Under fyra terminer varvas teoretiska studier på plats på skolan med praktiskt arbete. Du läser vårdämnen och lär dig hur kroppen fungerar, om sjukdomar, hygien och läkemedel. Dessutom ingår moment om olika synsätt i arbetet och hur du bäst bemöter människor i behov av vård.  I studierna ingår även studiebesök, grupparbeten och föreläsningar. Kursen innehåller alla ämnen som finns i vård och omsorgsprogrammet i enlighet med den nya läroplan som skolverket presenterade våren 2021 och som uppfyller kraven för att få använda yrkestiteln “Undersköterska”.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen är på heltid och undervisningen sker dagtid.

Ur kursinnehållet:

 • Anatomi och fysiologi
 • Barn- och ungdomsvård
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård
 • Hälsovård
 • Omvårdnad
 • Rättspsykiatri
 • Social omsorg
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Psykiatri
 • Vård och omsorg – specialisering
 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • APL- Arbetspraktik

Ansökan och antagning: 

Just nu har vi en pågående utbildning. Nästa antagning sker först inför höstterminen 2023.

Ansökan ska vara inne senast den 15 april- 2023 för antagning inför hösten 2023.

Du behöver skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis samt ett personligt brev. Brevet ska innehålla en kort presentation av dig och varför du söker utbildningen. Om du blir antagen till utbildningen så kommer vi behöva ett utdrag ur belastningsregistret.  Utdraget ska lämnas till skolan i oöppnat kuvert vid intervjutillfället.

För att bli antagen ska du ha godkänd i Svenska-/ Svenska som andraspråk på  grundskolenivå från grundskola, Komvux, folkhögskola, eller motsvarande. Bifoga betyg och personbevis i din ansökan. 

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Kurstyp: Särskild kurs-Yrkesutbildning gymnasialnivå

Studietakt: 100%

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Nästa kursstart: 21 Augusti 2023

Längd: 2 år

Ansök senast: omgående och löpande tills kursen är fullsatt

Kontakt: ansokan@kistafolkhogskola.se

Ansök till hösten 2023, här