Project Description

Studera till undersköterska  med inriktning mot äldreomsorg

En utbildning som ger både mening och goda chanser till arbete.
Utbildningen till undersjuksköterska är en gymnasial yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet som riktar sig till dig som vill arbeta som undersköterska.

Kursinnehåll:

Under två år varvas teoretiska studier med praktiskt arbete inom äldreomsorgen. Du läser vårdämnen och lär dig hur kroppen fungerar, om sjukdomar, hygien och läkemedel. Dessutom ingår moment om etik, om olika synsätt i arbetet och hur du bäst bemöter äldre i vården. I studierna ingår även studiebesök, grupparbeten och föreläsningar.
Kursen innehåller alla ämnen som finns både i Vård och omsorgsprogrammet.
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du har praktik i två perioder, då du får praktisk erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
Utbildningen är heltid och pågår dagtid.
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska inom äldreomsorg, hemtjänst eller assistans för personer med funktionsnedsättning.

Kurstyp: Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast:Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart. KURSEN ÄR FULLSATT!

Antagningsvillkor: Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och betygskopior. För att kunna bli antagen till kursen måste du minst ha färdig svensk grundskolebehörighet från komvux, folkhögskola, grundskola eller motsvarande. Du måste vara minst 18 år eller fylla 18 under tiden kursen pågår.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, visst studiematerial, försäkring, med mera.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kurstid: 19 aug 2019 – 4 jun 2021