Undersköterska

//Undersköterska
Undersköterska2019-02-20T14:25:35+00:00

Project Description

Studera till undersköterska – särskild kurs med inriktning mot äldreomsorg

En utbildning som ger både mening och goda chanser till arbete.
Utbildningen till Undersjuksköterska är en gymnasial yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet som riktar sig till dig som vill arbeta som undersköterska.

Kursinnehåll:

Under två år varvas teoretiska studier med praktiskt arbete inom äldreomsorgen. Du läser vårdämnen och lär dig hur kroppen fungerar, om sjukdomar, hygien och läkemedel. Dessutom ingår moment om etik, om olika synsätt i arbetet och hur du bäst bemöter äldre i vården. I studierna ingår även studiebesök, grupparbeten och föreläsningar.
Kursen innehåller alla ämnen som finns både i Vård och omsorgsprogrammet och Yrkesutgång/äldreomsorg.
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du har praktik i tre perioder, då du får praktisk erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
Utbildningen är heltid och pågår dagtid.
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst.

Kurstyp: Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: 15 april 2019

Antagningsvillkor: Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och betygskopior. Minst grundskola krävs för att antas till kursen.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, visst studiematerial, försäkring, m.m.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Kurstid: 19 aug 2019 – 4 jun 2021

Ansök nu!