Project Description

För dig som redan arbetar eller har arbetat inom vården, men saknar utbildning, finns nu möjlighet att gå en 2-årig utbildning till undersköterska på Kista folkhögskola. Utbildningen är distans och på 50%.

Utbildningen är en gymnasial yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet som riktar sig till dig om vill arbeta som undersköterska

Kursinnehåll: Under 2 år läser du vårdämnen och hur kroppen fungerar, sjukdomar, hygien och läkemedel. Dessutom ingår moment som etik, psykologi, psykiatri, äldres hälsa, hälsopedagogik och vård och omsorg samt hur viktigt bemötande är i vården.

Eftersom du redan har erfarenhet av arbete inom vården kommer vi att använda dina erfarenheter i undervisningen. Vi kommer att validera och tillgodoräkna  din yrkeserfarenhet i både praktiska och teoretiska moment.

Utbildningen är alltså en halvtidsutbildning på distans med några obligatoriska kursträffar under terminerna.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska inom äldreomsorg, hemtjänst och personlig assistans.

Kurstyp: Yrkesutbildning

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast:Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart.

Antagningsvillkor: Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och betygskopior. För att kunna bli antagen till kursen måste du minst ha färdig svensk grundskolebehörighet från komvux, folkhögskola, grundskola eller motsvarande. Du måste vara minst 18 år eller fylla 18 under tiden kursen pågår.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, visst studiematerial, försäkring, med mera.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kurstart: 17 aug 2020

Utbildningen INSTÄLLD