UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

Specialpedagogutbildning med interkulturell profil på distans, halvfart fyra terminer, fysiska träffar tre gånger per termin (1-3 dagar per gång). Du som kursdeltagare arbetar inom det sociala området redan under utbildningens gång. Terminerna är indelade i ett antal block där eleven kommer att få fördjupad kunskap i ämnena utvecklingspsykologi, neuropsykiatriska diagnoser och läs- och skrivsvårigheter, kriminalitet samt livsstil, familj och uppväxtvillkor, beteendevetenskap/psykologi/pedagogik och kognitiv beteendeterapi samt metoder. 

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med socialt arbete inom en mängd olika områden, tex  skola, HVB-hem, socialpsykiatri, behandlingsskolor, behandlingshem, ungdomsgård, socialtjänst m.m 

Den interkulturella inriktningen berör vi i alla olika block, det vill säga kunskap och insikt om  hur socialpedagogens egna föreställningar och kulturella referensramar färgar olika möten. 

I utbildningen lägger vi stor vikt på förhållningssättet och människans okränkbarhet, där lågaffektivt bemötande, genus och mentalisering är ett centrala begrepp under hela utbildningen. Vi arbetar utifrån folkbildningstanken där elevens delaktighet och engagemang är centralt, och vi tar stor hänsyn till elevernas historia, erfarenhet och personlighet. Vi utgår från erfarenheter från fältet och forskningsområdet och bjuder ofta in yrkesverksamma inom det sociala arbetet. 

Antagningsvillkor: 

  • Treårigt gymnasium eller motsvarande med behörighet till yrkeshögskola.
  • För att bli antagen ska du vara minst 23 år och ha några års dokumenterad arbetslivserfarenhet samt arbeta inom yrkesområdet.
  • Bifoga betyg och personbevis i din ansökan.
  • Blir du antagen till utbildningen ska du även lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Länk till belastningsregistret hittar du HÄR

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv.

Studietakt: 50%

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasialnivå

Kurslängd: 2 år

Ansök senast: Löpande fram till kursen är fullsatt

Kursstart: 2022-08-15

För ytterligare information: maila våra kursansvariga lärare Birgit Eriksson och Vera Myrstedt

birgit@kistafolkhogskola.se

vera@kistafolkhogskola.se

Ansök till SOCIALPEDAGOG DISTANS HÖSTTERMINEN 2022 HÄR!