Project Description

En utbildning för dig som vill arbeta för att förbättra livskvaliteten för unga människor som lever i någon typ av utsatthet, eller med förebyggande åtgärder för barn och ungdomar. Interkulturell profil innebär ett perspektiv som inte bara tar hänsyn till familjen och samhället den unga befinner sig i, utan även den kulturella kontexten. Halvtids utbildning på distans, med några kursträffar på plats på Kista folkhögskola.

Vi går igenom:

  • Socialpedagogik
  • Motiverande samtal (MI)
  • Kriminalitet som livsstil
  • Familj och uppväxtvillkor
  • Beteendevetenskap
  • Skolrelaterad problematik
  • Dysfunktionella familjer
  • Grupp och ledarskap
  • Sociallagstiftning och dokumentation
  • Identitet och kultur

Kurstyp: Eftergymnasial yrkesutbildning

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast: Du kan redan nu göra en intresseansökan till Hösten 2022

Antagningsvillkor: Utbildningen kräver behörighet från treårigt gymnasium eller motsvarande. För att bli antagen ska du vara minst 23 år gammal och ha några års dokumenterad arbetslivserfarenhet, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket och goda datorkunskaper.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå

Kurstid: Ny kurs startar tidigast i augusti HT-2022

Kontakt: ake@kistafolkhogskola.se

Intresseansökan till HT 2022