UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Introduktionskurs – Barnskötare (kombineras med SFI) 

Denna kurs läses som SFI och särskild kurs på grundnivå. Deltagaren får möjlighet att förberedas inför arbete på förskola och vidare studier. Deltagaren får även möjlighet att göra nationella provet i SFI under kursens gång. 

Beskrivning:

Den yrkesförberedande barnskötarkursen innehåller flera ämnen som förbereder för vidare studier samt ett arbete inom barnomsorgen. Deltagaren får lära sig centrala ord och begrepp, olika yrkesroller, pedagogik och teorier. Som utgångspunkt för detta får deltagaren bredare förståelse om förskolans uppdrag i det svenska samhället. 

Kursen ges på heltid vilket innebär att det även ingår svenska som andraspråk, SFI, datorkunskap och samhällskunskap. I kursen ingår även praktik på förskola. 

Syfte:

Undervisningen ska syfta till att deltagaren breddar sin förståelse inom förskolans uppdrag och olika yrkesroller på förskola. Deltagaren ska förberedas inför arbete på förskola eller vidare studier. Undervisningen ska syfta till att deltagaren får förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhället. 

 

Kursen innehåller följande delmoment: 

 • Barns lärande och växande
 • Förskolans uppdrag 
 • Barns lek
 • Hälsa och ergonomi
 • Kommunikation
 • Pedagogik
 • Praktik
 • Skapande verksamhet
 • Samhällsorientering
 • HLR

Kursmål:

Deltagaren ska 

 • utveckla förmågan för att bemöta barn och skapa bra förutsättningar för lärande och växande
 • ha kunskap om olika yrkesroller i förskolan
 • ha förståelse om förskolans uppdrag 
 • få bredda sin förståelse för ett demokratiskt förhållningssätt på förskolan

Resurser:

Läromedel, artiklar, filmer och studiebesök. Du kan behöva köpa en kursbok. 

All information kring kursen som kursmaterial i form av artiklar etc, tider, inlämningsuppgifter, länkar kommer att finnas tillgängliga via lärplattformen Google Classroom.  Genom att gå in där ofta kan man följa undervisningen – särskilt om man varit frånvarande.

Arbetssätt:

I kursen kommer deltagaren att delta i undervisningen genom enskilt arbete och grupparbete. Deltagaren behöver aktivt delta i diskussioner och lämna in inlämningsuppgifter för att få godkända studieresultat. 

Studietakt:

Kombination av 15 tim/ vecka SFI och 6 tim/ vecka Barnkunskap

Kursstart: 15 aug 2022

ANSÖKAN STÄNGD!