UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS-YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

Foto: José Jovena.

För många är det lätt att vara föräldrar. För andra svårt och jobbigt.

På Kista folkhögskola får du som förälder möjlighet att diskutera föräldrafrågor tillsammans med andra.

Det kan handla om bråk om skärmtid, tjat eller bråk om småsaker.  

På kursen föräldraskap i det nya landet kan du dela erfarenheter med andra föräldrar. 

Du kan vara förälder för ett barn i 1 års ålder eller tonårsförälder.

Här får du konkreta verktyg som du behöver i ditt föräldraskap. 

 

KURSDATA:

Kursens upplägg: Samtal, studier, möten.

Kurstid: 14 dagar

Kurstakt: 2 dagar/vecka

Kommande kursstart: 2021-07-01

Kursansvarig: Sonia Sherefay

Kontakt: sherefay_sonia@hotmail.com