Project Description

Utbildningen är en kurs för deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet som vill jobba som elevassistent och syftar till att ge ett professionellt förhållningssätt till yrket.

Utbildningen är på heltid med 20 timmar lärarledd undervisning per vecka. Utbildningen varvas 50% APL (arbetsplatsförlagt lärande) där deltagaren får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.Kista folkhögskola ordnar praktikplatser, men deltagaren kan även själv hitta en praktikplats. Deltagaren följer sin handledares schema. Efter avslutad utbildning utfärdas ett kursintyg.

En elevassistent arbetar i grundskolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Elevassistenten arbetar efter instruktioner från lärare och därför är det viktigt att ha god förmåga att samarbeta med andra. Du kommer även att ha kontakt med elevens föräldrar och övrig personal på skolan.

Elevassistenter kan även erbjudas arbete på sär- och specialskolor.

Kursen är på heltid, det innebär att deltagarna har tid att läsa kurslitteratur, delta i grupparbeten och arbeta med praktikuppgifter.

Antagningskrav: Lägst SFI-D, avslutad grundskola. Arbetslivserfarenhet är meriterande.

Kurslängd: Utbildningen är 10 månader och efter avslutade studier utfärdas ett kursintyg.

Ansökan

Du ansöker via din handläggare på Arbetsförmedlingen med personligt brev och CV. Handläggaren e-postar handlingarna till elevassistent@kistafolkhogskola.se

Innan du anvisas till utbildningen måste du inkomma med utdrag ur polisens belastningsregister till Arbetsförmedlingen.