Project Description

Islamisk teologi och ledarskap

ITL-Kursen  höstterminen 2019 är inställd

Men du kan söka till Vårterminen 2020, då kursen återigen startar

OBS! Sista ansökningsdatum för VT 2020: 2019-11-01

Startdatum: 2020-01-07
Slutdatum: 2020-06-05

Utbildningen bedrivs som en tvåårig eftergymnasial folkhögskoleutbildning som kan ge möjlighet till vidare utbildning på universitetsnivå i samarbete med ett malaysiskt lärosäte. Programmet ämnar att ge en förståelse i samspelet mellan det andliga och det världsliga. Genom att studera islams lära i historien och idag, erbjuds fördjupad kunskap av ledarskap som präglas av muslimska principer och med hänsyn till dagens svenska, demokratiska samhälle.

Undervisningsspråk: Engelska/svenska eller arabiska/svenska.
Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning
Studietakt: 100%
Längd: 2 år
Studieort: Kista
Studieupplägg: Varannan helg, fredag från kl 17:30-21:00 lördag kl 9:30-17:00
Kursen förutsätter regelbundet deltagande i undervisningen genom inlämningsuppgifter. Tillgång till dator är nödvändig.

Antagningskrav: Gymnasiebehörighet Arbetsmarknad I dagens globaliserade värld finns det behov av människor med kunskap och vana att tala om andra religioner och teologiska frågor inom allt fler områden.

Som en person med interkulturell kompetens i någon slags ledande roll är det av yttersta vikt att du har goda kunskaper och en bred kompetens i att tolka, analysera och i allmänhet arbeta med frågeställningar inom många olika områden i samhället. Efter kursen “Islamisk teologi och ledarskap”. kommer du att kunna bidra till en ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta med integrationsfrågor, hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och på många olika arbetsplatser inom offentlig sektor.

For mer info:
E-post: itl.admin@kistafolkhogskola.se
Mob: +46 707 56 51 61 (kl. 12-14)