Begravningsbyrån Fonus var målet för ett höstbesök för en grupp blivande undersköterskor på  Kista folkhögskola. 

Som undersköterska kommer man ofrånkomligt i kontakt med livets slut. För att förstå hur man kan möta döden och sista tiden i livet besökte en klass med blivande undersköterskor Fonus begravningsbyrå i Stockholm.

– I en vårdutbildning läser man mycket om palliativ vård där det står mycket beskrivet om tiden före döden samt om själva dödsögonblicket. Men vi möter också anhöriga  som kommer att ha mycket frågor. En undersköterska jobbar ofta nära patienterna och de anhöriga. Deltagarna bör lära känna de olika delarna, säger Mona Mantag, lärare för klassen.

Enligt henne hade eleverna mycket frågor, framför allt om det “vita arkivet”, en broschyr som man kan skriva alla önskemål kring sin egen begravning. Det gör det enklare för anhöriga.

Klassen fick också lära sig om vad man gör med kroppen samt hur man ser på tiden från dödsögonblicket till att man begravs alternativt kremeras. Deltagarna fick också lära sig att man måste ansöka hos länsstyrelsen om att få sin aska spridd.