Folkbildningsrådets nya rapport visar att folkbildande verksamheter inom studieförbund och folkhögskolor har större betydelse i utsatta områden med låg socioekonomisk status. Flera av förorterna i Järva räknas till dessa områden och Kista folkhögskola lyfts fram när forskningsledaren Nazem Tahvilzadeh intervjuas i tidningen Folkhögskolan.

– Kanske borde folkbildningen på större allvar ta i det här jobbiga, att nå människor i marginaliserade stadsdelar. Behovet är så oerhört mycket större här.

Det säger forskaren och läraren Nazem Tahvilzadeh som har tagit fram forskningsrapporten Folkbildning i marginaliserade stadsdelar för Folkbildningsrådets räkning i en intervju med tidningen Folkhögskolan. Kista folkhögskola används i artikeln som ett exempel på att det är fler människor i de så kallat marginaliserade stadsdelarna som deltar i folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter jämfört med andra områden.

Nazem Tahvilzadeh efterlyser en tydligare satsning på de grupper som bäst behöver folkbildningen. han menar att det idag går för mycket resurser till medelklassens fritidsintressen och behoven i de utsatta områdena reduceras till att handla om svenskundervisning för invandrare. Detta trots att majoriteten av invånarna i dessa stadsdelar inte är i behov av någon språkundervisning.