I ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen har Kista Folkhögskola sedan 2012 erbjudit kursen Studiemotiverande folkhögskolekurs genom det egenutvecklade utbildningsmaterialet M.O.V.E. (M för Motivation, O för Orientering, V för Verktyg och E för Energi.) Kursen pågår i 13 veckor och täcker områdena svenska, engelska, matematik, datakunskap, medborgarkunskap/aktivism, CV/Personligt Brev-genomgång och temaarbete. Efter kursens avslut brukar deltagarna antingen hitta arbete, starta projekt eller skriva in sig för vidare studier.

Sedan 2014 erbjuder vi även kursen Etableringskurs för nyanlända. Kursen har ett liknande upplägg men går under 6 månader och består till hälften av svenskaundervisning.

För att studera en utav dessa kurser måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och tillhöra de kategorier eller program som ger möjligheten att delta i respektive kurs. Kontakta din handläggare för mer information.