Etableringskurs för nyanlända
Etableringskursen är en 6 mån lång utbildning för nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet med kursen är att den ska stärka dina möjligheter att lära dig svenska och att få ett arbete. Den syftar också till att få förståelse för hur det svenska samhälletoch arbetsmarknaden fungerar och hur man startar eget företag. Vi arbetar efter folkbildningens arbetssätt och metoder och delar varandras erfarenheter av tidigare arbetsliv och bakgrund. Vi gör utflykter och studiebesök. Du studerar svenska på grundläggande nivå (motsvarar SFI B-nivå). Efter avslutat kurs får du ett studieintyg.                                                                                                   

Svenska från dag 1
Kursen Svenska från dag 1 finns för dig som är asylsökande och/eller fortfarande bor kvar i Migrationsverkets boenden. På kursen får du träna att prata svenska och lära dig mer om Sverige, det svenska samhället och arbetsmarknaden. Vi arbetar efter folkbildningens arbetssätt och metoder. t.ex grupparbeten och studiebesök

Antagningskrav
1. Asylsökande *, oavsett form av boende
2. De som har beviljats permanent uppehållstillstånd **, och bor i boende inom ramen för det svenska Migrationsverket.

* Du som en asylsökande måste ha ett LMA-kort – ett tillfälligt dokument, med ditt foto, som visar att du är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket.
** Om du får ett permanent uppehållstillstånd, måste du ha ett kort som visar att du har uppehållstillstånd. Kortet ska vara utfärdat av Migrationsverket. Du ska bo i ett av Migrationsverkets boende för asylsökande.