Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till gymnasium och komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Alla folkhögskolor har allmän kurs på gymnasienivå, och en del erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare. Det finns drygt 150 folkhögskolor i Sverige och ca 27 st ligger i Stockholmsområdet.

Folkhögskolan kan ge motsvarande behörigheter som du får på gymnasium/komvux men det är en annan skolform. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap. Man studerar ofta flera ämnen samtidigt i olika teman och vi värdesätter sammanhållna grupper, det demokratiska samtalet, studiebesök och allas erfarenhet och bakgrund.

Du studerar upp till 2 år på grundnivå och upp till 3 år på gymnasienivå och du läser på heltid. Kursen är kostnadsfri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur och vissa studiebesök.