Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.
Alla folkhögskolor har Allmän kurs på gymnasienivå, men en del av dem erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare.

Allmän kurs kan ge samma behörigheter som komvux eller gymnasieskolan och den finns på alla folkhögskolor. Folkhögskolan är dock en annan skolform och du studerar på ett annat sätt. Allmän kurs innehåller ett brett urval av allmänna ämnen, men ofta kan välja en profil på kursen.

Kista folkhögskola , som många andra folkhögskolor, har en Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå för dig som som är inte klar eller som behöver repetera. Du studerar upp till 2 år på grundnivå och upp till 3 år på gymnasienivå. Både kurser läser man på heltid. Kursen är kostnads fri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur.