• Flyktingar och migranter som återuppbyggare

   "Flyktingar och migranter som återuppbyggare" är ett treårigt Erasmus Plus projekt för att förbättra utbildningen av migranter och flyktingar genom vuxenutbildning (Erasmus Plus KA2 Cross-borders Intercultural and Societal Entrepreneurs). Projektet  är ett partnerskap mellan organisationer från Storbritannien, Turkiet, Sverige och Spanien som utvecklar innovativa utbildningsstrategier för att stödja invandrare och flyktingar från Afrika, Mellanöstern, Magreb och Latinamerika. Projektet syftar till att stödja vuxenutbildare i sitt arbete att hjälpa migranter och flyktingar att bosätta sig i sina nya samhällen, bygga upp sina liv och så småningom bidra till utvecklingen av deras ursprungsländer. 

  • Elftejulipriset

   Den 11 juli 1995 föll Srebrenica i händerna på serbiska styrkor som resulterade i det största folkmordet sedan andra världskriget. 8372 bosniakiska män och pojkar, men även kvinnor avrättades under några dagars tid. För att hedra offren, samt betona muslimhatet som präglade folkmordet delar Kista folkhögskola ut Elftejulipriset varje år. Priset delas ut till personer som kämpar mot muslimhat och annan rasism i Sverige. Elftejulipriset har tidigare tilldelats Mariam Osman Sherifay, Alen Musaefendic, Mehrako Masifi, Henrik Johansson, Mattias Gardell, Bilan Osman, Organisationen Svenska Hijabis, samt Fredrik Önnevall med SVT-team.

  • Muslim Aid Sweden

   Kista Folkhögskola är, tillsammans med Muslim Aid UK, medgrundare till Muslim Aid Sweden som startade 2014 i Sverige. Denna internationella biståndsorganisation, grundad i England, har arbetat med humanitära- och utvecklinsgprojekt i mer än 70 länder i världen sedan 1985.