På Kista Folkhögskola kan du läsa Sfi-kurser för nybörjare till högre nivåer och få betyg i Sfi. Du kan snabbt lära dig att skriva, läsa, tala och förstå svenska.

  • Studieväg 1 (Alfabetisering) passar dig som saknar eller har få års utbildning från ditt hemland eller som inte kan latinska bokstäver. Studieväg 1 består av kurserna 1A och 1B. Kista Folkhögskola erbjuder kurserna måndag – torsdag kl 08.10 – 12.10. Du kan även läsa Studieväg 1 på som är baserad på modersmålsundervisning måndagar och tisdagar kl.13.00- 16.30.
  • Kurs 2B är till för dig som kan läsa och skriva det latinska alfabetet men som saknar gymnasieutbildning. Kursen finns på förmiddagar, måndag – torsdag kl 8.10–12.10 samt vissa kvällar.
  • Kurs 2C är en fortsättningskurs som du kan läsa måndag – torsdag kl. 8.10-12.10 Kista Folkhögskola erbjuder även en kurs i skrivfärdighet och konversation som du kan läsa på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 13.00 -16.30
  • Kurs 3C och 3D är till för dig som bedrivit högre studier i ditt hemland. Du kan läsa kurserna på Kista Folkhögskola måndag-torsdag kl. 8.10-12.10.
  • SFI-kurserna 1B, 2B, 2C och 3D kan du också läsa på kvällstid två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar mellan kl 17.00-20.00