Vem får läsa SFI? 

Du har rätt att läsa Sfi på Kista Folkhögskola om du saknar grundläggande svenska kunskaper, är folkbokförd i en kommun och är vuxen. Du söker utbildningen via din kommun.

För boende i en annan kommun än Kista:
Ta kontakt med SFI-enheten i din kommun och anmäla att du vill läsa SFI på Kista Folkhögskola. Ladda ner och skriv ut följande PDF-fil, fyll i och tag med dig. Ansokan_SFI_Kista_FHSK