Vilka kurser har vi i Sfi?
Studieväg 1, Kurs A, B, C och D för dig som bara fick några års skolgång i ditt hemland eller du som inte kan läsa det latinska alfabetet.
Studieväg 2, Kurs B och C och D för dig som har läst grundskolan i ditt hemland.
Studieväg 3, Kurs C och D för dig som har läst gymnasiet eller universitet i ditt hemland.