Till ansökan

MODERN STANDARDARABISKA

Arabiska språket är den största medlemmen av den semitiska språkfamiljen, som också innehåller hebreiska och arameiska. Det är modersmål för mer än 250 miljoner människor, mestadels länder i Mellanöstern, och används i stor utsträckning av många fler runt om i världen.

På Kista folkhögskola erbjuder vi Standard Modern Arabic (SMA) på olika nivåer från nybörjare till avancerad. Eleverna lär sig att känna igen de arabiska bokstäverna, att läsa och skriva på arabiska, och lär sig samtidigt att tala på arabiska. När eleverna går vidare till mer avancerade nivåer förväntas deras ordförråd öka och användningen av det arabiska språket blir mer komplext.

Kursdagar
Kursstart: 15 jan 2018 (mån)
Dagar: måndagar & onsdagar
Tid: 18:00 – 20:00

Terminsavgift
500 SEK för kurslitteratur och kopiering.

Nivå 1: Grundläggande
Förkunskaper: Ingen
Test för Nivå 1

Nivå 2: Fortsättning
Förkunskaper: Kan arabiska alfabetet och grundläggande läsförmåga
Test för Nivå 2

Nivå 3: Fortsättning
Förkunskaper: Goda kunskaper i tal och läsning av arabiska
Test för Nivå 3

Nivå 4: Avancerad
Förkunskaper: Goda kunskaper i tal och läsning av arabiska
Test för Nivå 4

OBS!
Inga lektioner under V9 (sportlov) och V14 (påsklov).

———-

TALA ARABISKA är en grundkurs i hur man för vardagliga konversationer i det arabiska språket.

Kursen ger dig en allmän bild om det arabiska språket samt den arabiska kulturen. Under kursperioden kommer deltagarna att träna på att tala en mängd ord och meningar samt bygga satser med rätt ordföljd som täcker aktuella vardagliga ämnen.

Vid avslutad kurs ska deltagarna kunna föra en enkel konversation med en arabisktalande person och i grupp. Deltagarna kommer att kunna utrycka sig, fråga, svara, prata mm. vid olika områden på det klassiska arabiska språket.

Kursdagar
Kursstart: 13 feb 2018 (tis)
Dag: tisdagar
Tid: 11:00 – 13:00
Antal ggr: 16

Terminsavgift
500 SEK för kurslitteratur och kopiering.

OBS!
Inga lektioner under V9 (sportlov) och V14 (påsklov).