Till ansökan

 

HT-18
Startdatum: 2018-10-12
Slutdatum: 2018-12-21

VT-19
Startdatum: 2019-01-09
Slutdatum: 2019-06-07

Utbildningen bedrivs som en tvåårig eftergymnasial folkhögskoleutbildning som kan ge möjlighet till vidare utbildning på universitetsnivå i samarbete med ett malaysiskt lärosäte. Programmet ämnar att ge en förståelse i samspelet mellan det andliga och det världsliga. Genom att studera islams lära i historien och idag, erbjuds fördjupad kunskap av ledarskap som präglas av muslimska principer och med hänsyn till dagens svenska, demokratiska samhälle.

Undervisningsspråk: Engelska/svenska eller arabiska/svenska
Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning
Studietakt: 100%, varav 50% på distans
Längd: 2-4 år
Antagningskrav: Gymnasiebehörighet
Studieort: Kista

Uppläggning
* Varannan helg, fredag från kl 17:00-21:00 lördag kl 9-17
* Kursen förutsätter regelbundet deltagande i undervisningen
* Examinationen sker löpande genom inlämningsuppgifter och/eller hemtentor
* Tillgång till dator är nödvändig.

Terminsavgift
1000 SEK för kurslitteratur och kopiering

Arbetsmarknad
I dagens globaliserade värld finns det behov av människor med kunskap och vana att tala om andra religioner och teologiska frågor inom allt fler områden.

Som en person med interkulturell kompetens i någon slags ledande roll är det av yttersta vikt att du har goda kunskaper och en bred kompetens i att tolka, analysera och i allmänhet arbeta med frågeställningar inom många olika områden i samhället. Efter kursen “Islamisk teologi och ledarskap”. kommer du att kunna bidra till en ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta med integrationsfrågor, hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och på många olika arbetsplatser inom offentlig sektor.

Adress
Kista folkhögskola
Kista Torg 7, 164 42 Kista

Ladda ner
Hur man ansöker CSN-bidrag
Hur man ansöker för studentkortet

För information om pedagogik och regelverk kring folkhögskola klicka här.

Övriga frågor? Kontakt oss på itl.admin@kistafolkhogskola.se

 

Tillbaka till särskildakurser