Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Folkhögskolans kännetecken

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo, vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I möten, samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.

Skillnader mellan Komvux och Gymnasieskolan

Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till att studera på Komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- och gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till behörigheter som på komvux/gymnasieskolan. Folkhögskolan intygar kunskaper motsvarande gymnasieskolans, men man gör det på ett annat sätt.

Folkhögskolans profilkurser/särskilda kurser är oftast kombinationer av kurser/ämnen som gör dem till unika kurser som bara finns på folkhögskolan. Dessa går därför inte att jämföra med komvux. En del av de särskilda kurserna är eftergymnasiala yrkesutbildningar, t ex fritidsledarutbildningen.

Du kan läsa mer om folkhögskolan i faktabladet: 15 frågor och svar om folkhögskolan.