Gymnasienivå

//Gymnasienivå
Gymnasienivå2018-11-05T16:32:14+00:00

Project Description

Allmän kurs – Gymnasienivå:

För dig som vill bli färdig med gymnasiet och få behörigheter till högre studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Samhällskunskap, religion och historia läser vi ofta i olika teman.

Kursen omfattar heltidsstudier och motsvarar gymnasium/Komvux och kan ge dig behörigheter i alla ämnen. Vi värnar folkhögskolans pedagogik och metoder och under studierna bedrivs samtal och diskussioner, grupparbete, enskilt arbete, studiebesök och ämnesöverskridande teman. Du får ett omdöme (inte betyg) och får efter godkända kurser, behörighet till högre studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Ansökan till höstterminen görs senast den 15 april och ansökan till vårterminen görs senast den 15 oktober. Vid senare ansökning registreras du i reservlistan.

Antagningskrav: Grundskola eller påbörjade gymnasiestudier.

Kurslängd: 1-3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Ansök till våren 2019, här! (Endast eventuella reservplatser)
Ansök till hösten 2019, här!

OM ALLMÄNKURS

Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till gymnasium och Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Alla folkhögskolor har allmän kurs på gymnasienivå, och en del erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare. Det finns drygt 150 folkhögskolor i Sverige och ca 27 st ligger i Stockholmsområdet.

Folkhögskolan kan ge motsvarande behörigheter som du får på gymnasium/Komvux men det är en annan skolform. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap. Man studerar ofta flera ämnen samtidigt i olika teman och vi värdesätter sammanhållna grupper, det demokratiska samtalet, studiebesök och allas erfarenhet och bakgrund.

Du studerar 2 år på grundnivå och 3 år på gymnasienivå, beroende på tidigare studiebakgrund, och du läser på heltid. Kursen är kostnadsfri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur och vissa studiebesök.