Islamisk teologi och ledarskap (ITL)

//Islamisk teologi och ledarskap (ITL)
Islamisk teologi och ledarskap (ITL)2018-11-05T17:10:38+00:00

Project Description

Islamisk teologi och ledarskap

Hösttermin: 2018 Startdatum: 2018-10-12 Slutdatum: 2018-12-21

Vårtermin: 2019 Startdatum: 2019-01-09 Slutdatum: 2019-06-07

Islamisk Teologi och Ledarskap (ITL)

Utbildningen bedrivs som en tvåårig eftergymnasial folkhögskoleutbildning som kan ge

möjlighet till vidare utbildning på universitetsnivå i samarbete med ett malaysiskt lärosäte.

Programmet ämnar att ge en förståelse i samspelet mellan det andliga och det världsliga.

Genom att studera islams lära i historien och idag, erbjuds fördjupad kunskap av ledarskap

som präglas av muslimska principer och med hänsyn till dagens svenska, demokratiska

samhälle.

Undervisningsspråk: Engelska/svenska eller arabiska/svenska.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100% varav 50% på distans

Längd: 2 år

Studieort: Kista

Studieupplägg: Varannan helg, fredag från kl 17:30-21:00 lördag kl 9:30-17, 50% distans

Kursen förutsätter regelbundet deltagande i undervisningen.

genom inlämningsuppgifter. Tillgång till dator är nödvändig.

Antagningskrav: Gymnasiebehörighet Arbetsmarknad I dagens globaliserade värld finns det behov av människor med kunskap och vana att tala om andra religioner och teologiska frågor inom allt fler områden.

Som en person med interkulturell kompetens i någon slags ledande roll är det av yttersta vikt att du har goda kunskaper och en bred kompetens i att tolka, analysera och i allmänhet arbeta med frågeställningar inom många olika områden i samhället. Efter kursen “Islamisk teologi och ledarskap”. kommer du att kunna bidra till en ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta med integrationsfrågor, hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och på många olika arbetsplatser inom offentlig sektor.

HT18 ITL Schema

Ansök nu!