Flyktingar och migranter som återuppbyggare

/Flyktingar och migranter som återuppbyggare
Flyktingar och migranter som återuppbyggare2018-09-11T20:01:22+00:00

”Flyktingar och migranter som återuppbyggare” är ett treårigt Erasmus Plus projekt för att förbättra utbildningen av migranter och flyktingar genom vuxenutbildning (Erasmus Plus KA2 Cross-borders Intercultural and Societal Entrepreneurs). Projektet  är ett partnerskap mellan organisationer från Storbritannien, Turkiet, Sverige och Spanien som utvecklar innovativa utbildningsstrategier för att stödja invandrare och flyktingar från Afrika, Mellanöstern, Maghreb och Latinamerika. Projektet syftar till att stödja vuxenutbildare i sitt arbete att hjälpa migranter och flyktingar att bosätta sig i sina nya samhällen, bygga upp sina liv och så småningom bidra till utvecklingen av deras ursprungsländer.