logo migranter ”Flyktingar och migranter som återuppbyggare” är ett treårigt Erasmus Plus projekt för att förbättra utbildningen av migranter och flyktingar genom vuxenutbildning (Erasmus Plus KA2 Cross-borders Intercultural and Societal Entrepreneurs). Projektet  är ett partnerskap mellan organisationer från Storbritannien, Turkiet, Sverige och Spanien som utvecklar innovativa utbildningsstrategier för att stödja invandrare och flyktingar från Afrika, Mellanöstern, Magreb och Latinamerika. Projektet syftar till att stödja vuxenutbildare i sitt arbete att hjälpa migranter och flyktingar att bosätta sig i sina nya samhällen, bygga upp sina liv och så småningom bidra till utvecklingen av deras ursprungsländer. Utöver att ge vuxenutbildare gott om möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av varandra, kommer projektet att skapa tre olika verktyg: en utbildningsplan (handbok) för vuxenutbildare, en struktur som ska hjälpa vuxenutbildaren att göra en självskattning av hens egen kompetens, samt indikatorer för utvärdering av vuxenutbildningens effektivitet i integrationen av invandrare och flyktingar.


Ladda ner Handbok för vuxenutbildare som arbetar med migranter och flyktingar (på svenska)


For more information about the project in English, including videos, partner presentations, blog, and educational resources, please visit the website of our main oranising partner in the UK. logo erasmus