kurs2


För dig som inte är klar med grundskolan. Du studerar svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och data. I studierna ingår olika ämnesöverskridande teman. Vi vill ge dig en bred allmänbildning som en grund för att aktivt kunna delta i samhället och förbereda dig för vidare gymnasiestudier efter godkänt resultat.

Antagningskrav: Lägst påbörjad grundskola eller SFI-D betyg.

Kurslängd 1-2 år beroende på tidigare studier.